Telefon 040/673-304

GEO STIL, LUKA HOSTNIK S.P. 599 Ogledov

GEO STIL – GEODETSKE STORITVE CELJE IN OKOLICA

Potrebujete geodetske storitve v Celju in okolici? V našem podjetju vam ponujamo vse geodetske storitve. Uredimo vam zakoličbe za ceste, parcele in prav tako tudi za objekte. Vaš objekt tudi vrišemo in vpišemo v GJI. Seveda imamo tudi v ponudbi izdelavo geodetskih posnetkov.

SEZNAM STORITEV

GEO STIL, geodetske storitve, vam ponuja pester nabor storitev:

UREDITEV IN IZRAVNAVA MEJE

Izravnava meje je storitev, pri katerem se spremeni potek urejenega dela meje med dvema ali večimi parcelami.

PARCELACIJA

Parcelacija je pogost postopek v zemljiškem katastru, ki pogosto nastopa v povezavi s postopkom ureditve meje.

VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

Vpis stavbe v kataster je postopek evidentiranja podatkov o stavbi ali njenih delih v kataster stavb, ki je uradna državna evidenca o stavbah in o delih stavb.

VPIS V GJI

Vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je postopek evidentiranja omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirnem katastru, ki je uradna državna nepremičninska evidenca.

ZAKOLIČENJE

Zakoličenje objekta je označitev lege in oblike načrtovanega objekta na zemljišču, kjer se karakteristične točke bodočega objekta v skladu s podatki iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt je osnovna podloga za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

GEO STIL, LUKA HOSTNIK S.P.

Geodetske storitve Celje in okolica

Mariborska 86,
3000 Celje

Telefon : 031357584
Email : info@geo-stil.si

Spletna stran : geo-stil.si

Socialna omrežja:

Galerija

Pustite sporočilo

Apply for this job
Delite to storitev
Contact Us
https://najdistoritev.si/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=9c78c
You accept our Terms and Conditions

MediaAS, Dejan Ivić s.p.
Smrjene 46b,
1291 Škofljica

Kontakt