Telefon 040/673-304

LESNI SEKANCI

LESNI SEKANCI

Se ogrevate na biomaso? Razmišljate o prehodu na kurjavo na biomaso? V našem okolju se zopet vrača trend kurjave na biomaso, razlogi za to pa so dosegljivost kuriva, ekološki faktor, enostavnost, varnost skladiščenja kuriva in še mnogi drugi. S Sloveniji tretjina gospodinjstev biomaso pridobiva in pripravlja sama, kar kaže na visoko samooskrbnost. Precej gospodinjstev se za prehod na kurjavo na biomaso odloča iz ekonomskih razlogov, torej nižje cene biomase napram fosilnim gorivom. Ponudba kuriv in peči za kurjavo je obsežna, zato smo vam pripravili vodič, s pomočjo katerega se boste lažje odločili o vrsti biomase in o lesnih sekancih samih.

Kaj so lesni sekanci?

Lesni sekanci so kosi lesa, ponavadi pridobljeni kot stranski produkt. V velikost merijo od 5 do 50mm in so ponavadi ploščate oblike. Energijska vrednost sekancev je med 3.5 in 5 kWh/kg, zaželjena vlažnost pa je do največ 30%. S tem so skoraj popolna alternativa kurjavi s poleni, ki je v Sloveniji še vedno precej popularna. Lesni sekanci so tudi cenejši od drv, saj so zgolj stranski produkt.

Kako so lesni sekanci narejeni?

Lesni sekanci so narejeni iz ostankov pri spravljanju lesa, torej tanjših vej, lubja, štorov in ostalih ostankov. Pridobiva se jih tudi iz ostankov lesnopredelovalne idustrije in proizvodnje pohištva. Pogost vir za izdelavo sekancev je odslužen les, sicer namenjen v odpis. Ostanke lesa se da v drobilnik oziroma sekalnik, ki nato proizvede lesne sekance.

Sekanci iz lesaSekanci iz lesaSekanci iz lesa

Kje lahko uporabljamo lesne sekance?

Lesne sekance lahko uporabljamo za kurjavo, biofiltre za trde delce, urejanju vrtov in parkovnih površin. Za slednje je nepogrešljiv, saj preprečuje razraščanje plevela in v prsti zadržuje vlago ter s tem omogoča boljše pogoje za rast. Razvija se tudi uporaba lesnih sekancev v industrijske namene, saj je v določenim primerih najbolj smiselna izbira energenta, sploh v podjetjih, ki se ukvarjajo z lesnopredelovalno industrijo.

Kako določimo kvaliteto lesnih sekancev?

Kvaliteto lesnih sekancev določamo po drevesni vrsti, kakovostnem razredu lesa, velikosti delcev, deležem primesi, predvsem pa po vsebnosti vode. Slednja je pomembna zaradi teže in volumna nasutja, pa tudi zaradi trajnosti skladiščenja, čistosti izgorevanja in kalorične vrednosti, namreč več vode v lesu pomeni manj energije za gretje, saj se je precej porabi za izparevanje vode, ki je ujeta v lesu.
Iščete kvalitetne lesene sekance? Mirko Kovačič, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je pravi naslov za kvalitetne lesne sekance: Mirko Kovačič – Lesni sekanci

Kakšno peč potrebujemo za lesne sekance?

Možna je predelava obstoječe peči na biomaso, v katero se vgradi sistem za distribucijo in izgorevanje sekancev. Ta opcija je popularna, saj so stroški predelave relativno nizki in se zaradi cene lesnih sekancev, ki je nižja od drv, povrne v razumnem času. Obstajajo tudi namenske peči za kurjenje lesnih sekancev. Te imajo vgrajene dele, kot so polž, silos, vpihovalnik zraka in ostale komponente, potrebne za dobavo sekancev v izgorevalni prostor ter njihovo kurjenje.

Kako obstojni so lesni sekanci?

Glavni problem pri skladiščenju sekancev je, tako kot pri ostalem lesu, vlaga. Načeloma želimo vsebnost vlage v sekancih obdržati pod 30%, skladiščni prostor pa naj bo na zračni in suhi lokaciji. V nasprotnem primeru lahko pride do gnitja sekancev, stranski produkt tega pa je neuporabno kurivo, ki škoduje domačim kurilnim sistemom.

Kakšni so stroški lesnih sekancev v primerjavi z drugimi energenti?

Sekance se proizvaja drobilniki sekalniki lesa. Obstajajo mobilni sekalniki, ki se jih pripelje na lokacijo in tam les predela v sekance. Kolutni sekalniki so primerni za domačo proizvodnjo sekancev, saj so relativno kompaktni in mobilni. Njihova omejitev je, da so omejenis sekanjem tanjših kosov lesa. Za predelavo večjih kosov odpadnega lesa se ponavadi poslužujemo bobenskih sekalnikov, ki pa so bolj industrijska rešitev.

Sekanci iz lesaSekanci iz lesa

Ali lahko sam proizvajam lesne sekance?

Zaradi same narave proizvodnje sekancev, ki so predelan stranski produkt, je njihova cena na tono občutno nižja od cepljenih drv.

Kako skladiščiti lesne sekance?

Glavni problem pri skladiščenju sekancev je, tako kot pri ostalem lesu, vlaga. Načeloma želimo vsebnost vlage v sekancih obdržati pod 30%, skladiščni prostor pa naj bo na zračni in suhi lokaciji. Sekanci naj ne bodo stisnjeni, saj se tako onemogoči sušenje, povečata pa tudi prehod vlage in tveganje za spontani vžig. Višina nasutih sekancev naj ne presega 10m, prekriti pa naj bodo z zračno tkanino oziroma nadkriti z zadosti prostora za sušenje.

Imate še vedno dodatna vprašanja? Potem je Mirko Kovačič pravi naslov. Njegove informacije so na voljo na naslednji povezavi. Lesni sekanci

Vam je bil članek uporaben? Delite ga z drugimi na družabnih omrežjih.

MediaAS, Dejan Ivić s.p.
Smrjene 46b,
1291 Škofljica

Kontakt