Telefon 040/673-304

Varnost in zdravje pri delu, USco 196 Ogledov

Varnost in zdravje pri delu, USco

Pri podjetju Usco smo specializirani za izvajanje storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in zdravstvenega varstva.

Ravno prav nas je, da svetujemo, seznanjamo, načrtujemo in raziskujemo upoštevajoč zakonske predpise, normative ter standarde glede organiziranja in izvajanja dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu.

Odlikuje nas dostopnost saj imamo 24 urno dežurstvo vse dni v letu.

varnost_pri_delu USco
USCO logo

USco, Uroš STRMEC s.p.

Sedež:
Grajski trg 38, 8360 Žužemberk

Poslovni prostori:
Viška cesta 18, 1000 Ljubljana

Telefon : 040 684 300 ( Uroš Strmec)

Telefon : 051 418 675

Email : info@usco.si

uros.strmec@usco.si

Spletna stran : www.usco.si

NAŠE STORITVE

 • 1. Izdelava strokovnih podlag Izjave o varnosti z oceno tveganja
 • 2. Usposabljanje delavcev za varno delo (SPLOŠNO, TGM, VILIČAR, DVIŽNE KOŠARE, GRADBENI ŽERJAV, AVTODVIGALA, MOSTNA DVIGALA, itd.)
 • 3. Pregled in preizkus delovne opreme( stroji v proizvodnji, delavnici, viličarji, dvigala, stroji težke gradbene mehanizacije, itd)
 • 4. Izdelovanje navodil za varno delo, pisnih dogovorov, programov varnostnih ukrepov in letnih poročil
 • 5. Izdelava programov promocije zdravja
 • 6. Izdelava internih aktov o politiki preprečevanja nasilja, nadlegovanja, ustrahovanja in trpinčenja na delovnih mestih
 • 7. Izdelava Pravilnika o prisotnosti psihoaktivnih snovi in prepovedi uporabe nedovoljenih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in o postopkih za ugotavljanje njihove prisotnosti pri delodajalcu
 • 8. Preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu
 • 9. Reševanje regresnih zahtevkov
 • 10. Sodelovanje pri izdelavi programov poučevanja za delavce, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in pri izvajanju poučevanja teh delavcev.
 • 11. Poročanje pristojnim organom nadzora o začetku del podjetij, on začetku del katerekoli enote ter o začetku opravljanja posebno nevarnih in škodljivih del; o hujših poškodbah pri delu, kolektivnih poškodbah, smrtnih primerih in o ugotovljenih poklicnih boleznih ter o vsakem pojavu, ki lahko povzroči nevarnost za življenje ali zdravje delavcev pri delu
 • 12. Spremljanje stanja v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter boleznimi v zvezi z delom, odkrivamo vzroke zanje in pripravljamo poročila za naročnika s predlogi ukrepov
 • 13. Organiziranje varnosti in zdravja pri delu za opravljanje del z drugimi organizacijami in delodajalci na skupnem delovišču;
 • 14. Izdelava ocene požarne ogroženosti
 • 15. Izdelava požarnega reda s prilogami
 • 16. Izdelava požarnega načrta in načrta evakuacije
 • 17. Izvedba usposabljanj zaposlenih s področja Varstva pred požarom (SPLOŠNO, VNC, UPRAVNIKI, POŽARNA STRAŽA)
 • 18. Izvedba usposabljanja za odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
 • 19. Dobavo gasilnikov in požarnih nalepk, nalepk za označbo evakuacij, table zbirno mesto in ostalih označb
 • 20. Organizacijo pregledov gasilnikov, hidrantov, javljalnikov požara, varnostne razsvetljave in ostalih sistemov aktivne požarne zaščite
 • 21. Pregledi objektov z vidika varstva pred požarom po veljavni zakonodaji
 • 22. Svetovanje in sodelovanje pri izvajanju varstva pred požarom
varnost pri delu usco
Varnost in zdravje pri delu, USco
Mobing na delu, Usco

Varnost pri delu

Samo varno delovno okolje lahko poveča produktivnost podjetja in znižuje stroške na račun manj odsotnosti od dela zaradi nezgod na delovnem mestu. V varnem delovnem okolju, zaposleni izkazujejo večjo pripadnost in lojalnost podjetju.

Požarna varnost

Požar v delovnem okolju ogroža varnost zaposlenih, delovno opremo in delovanje podjetja. Zakonska določila in sankcije naj ne bodo edini razlog, da poskrbite za požarno preventivo v delovnem okolju. Nemoteno delovanje in rast podjetja je pravilni razlog.

Varnost na gradbišču

Pred začetkom izvajanja del na gradbišču, mora biti zagotovljeno, da bodo preprečene vse nevarnosti za varnost in zdravje delavcev. Investitorjeva zagotovi pravno formalne pogoje za gradnjo, prijavi gradbišče, zagotovi Koordinatorja za fazo priprave in izvajanja projekta ter izdelavo varnostnega načrta.

Prometno svetovanje

Ste se znašli v situaciji, kjer pred organi pregona niste bili obravnavani korektno? Ste storili prekršek v cestnem prometu in izgubili vozniško dovoljenje? Kot voznik tovornega vozila želite pridobiti ali podaljšati kodo 95? Menite da v vašem podjetju nimate urejenega učinkovitega sistema izvajanja nadzora nad delom zaposlenih?

Zdravstveno varstvo

Delodajalec mora zagotoviti, izvajanje zdravstvenih ukrepov za zaposlene. Le zdrav in sposoben delavec delo opravlja varno, zadovoljno in kvalitetno.

Požarna varnost USco
Varnost na gradbišču USco
Prometno svetovanje USco
Zdravstveno varstvo USco

Pustite sporočilo

Apply for this job
Delite to storitev
Contact Us
https://najdistoritev.si/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=9aa55
You accept our Terms and Conditions

MediaAS, Marta Ivić s.p.
Vrh nad Želimljami 14b,
1291 Škofljica

Kontakt