Telefon 040/673-304

Varnost in zdravje pri delu, USco 24 Ogledov

Varnost in zdravje pri delu, USco

Pri podjetju Usco smo specializirani za izvajanje storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in zdravstvenega varstva.

Ravno prav nas je, da svetujemo, seznanjamo, načrtujemo in raziskujemo upoštevajoč zakonske predpise, normative ter standarde glede organiziranja in izvajanja dejavnosti na področju varnosti in zdravja pri delu.

Odlikuje nas dostopnost saj imamo 24 urno dežurstvo vse dni v letu.

varnost_pri_delu USco
USCO logo

USco, Uroš STRMEC s.p.

Sedež:
Grajski trg 38, 8360 Žužemberk

Poslovni prostori:
Viška cesta 18, 1000 Ljubljana

Telefon : 040 684 300 ( Uroš Strmec)

Telefon : 051 418 675

Email : info@usco.si

uros.strmec@usco.si

Spletna stran : www.usco.si

NAŠE STORITVE

  • Izdelava strokovnih podlag Izjav o varnosti z Oceno tveganja
  • Usposabljanja zaposlenih iz področja Varnosti in zdravja pri delu
  • Usposabljanja za varno delo upravljalcev viličarjev, dvižnih košar, strojev TGM, itd itd.
varnost pri delu usco

Varnost pri delu

Samo varno delovno okolje lahko poveča produktivnost podjetja in znižuje stroške na račun manj odsotnosti od dela zaradi nezgod na delovnem mestu. V varnem delovnem okolju, zaposleni izkazujejo večjo pripadnost in lojalnost podjetju.

Požarna varnost

Požar v delovnem okolju ogroža varnost zaposlenih, delovno opremo in delovanje podjetja. Zakonska določila in sankcije naj ne bodo edini razlog, da poskrbite za požarno preventivo v delovnem okolju. Nemoteno delovanje in rast podjetja je pravilni razlog.

Varnost na gradbišču

Pred začetkom izvajanja del na gradbišču, mora biti zagotovljeno, da bodo preprečene vse nevarnosti za varnost in zdravje delavcev. Investitorjeva zagotovi pravno formalne pogoje za gradnjo, prijavi gradbišče, zagotovi Koordinatorja za fazo priprave in izvajanja projekta ter izdelavo varnostnega načrta.

Prometno svetovanje

Ste se znašli v situaciji, kjer pred organi pregona niste bili obravnavani korektno? Ste storili prekršek v cestnem prometu in izgubili vozniško dovoljenje? Kot voznik tovornega vozila želite pridobiti ali podaljšati kodo 95? Menite da v vašem podjetju nimate urejenega učinkovitega sistema izvajanja nadzora nad delom zaposlenih?

Zdravstveno varstvo

Delodajalec mora zagotoviti, izvajanje zdravstvenih ukrepov za zaposlene. Le zdrav in sposoben delavec delo opravlja varno, zadovoljno in kvalitetno.

Požarna varnost USco
Varnost na gradbišču USco
Prometno svetovanje USco
Zdravstveno varstvo USco

Pustite sporočilo

Apply for this job
Delite to storitev
Contact Us
https://najdistoritev.si/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=928f1
You accept our Terms and Conditions

MediaAS, Marta Ivić s.p.
Vrh nad Želimljami 14b,
1291 Škofljica

Kontakt