Telefon 069/840-419

Geodetske storitve Dean Kobale s.p. 605 Ogledov

GEODETSKE STORITVE DEAN KOBALE DIPL. ING. GEOD. S.P.

Potrebujete geodetske storitve?

V podjetju geodetske storitve Dean Kobale s.p. vam ponujamo vse geodetske storitve.

Uredimo vam zakoličbe za ceste, parcele in prav tako tudi za objekte.

Vaš objekt tudi vrišemo in vpišemo v GJI. Seveda imamo tudi v ponudbi izdelavo geodetskih posnetkov.

Med našo opremo je tudi brezpilotni letalnik Bramor. Prav tako vam je na voljo virtualno lasersko skeniranje.

SEZNAM STORITEV:

Ureditev meje

Z ureditvijo meje določimo določimo potek meje parcele, ki se uskladi s podatki v zemljiškem katastru.

Mejo lahko urejamo v celotni ali samo za del meje.

Parcelacija

Združevanje več parcel ali delitev ene na več parcel imenujemo parcelacija.

Za parcelacijo se odločamo ko želimo podariti ali prodati del parcele, razdeliti parcelo na več lastnikov …

Za vse dodatne informacije vas vabimo k ogledu naše spletne strani. Kliknite tukaj!

Izravnava meje

Izravnava meje je geodetska storitev, pri katerem spremenimo potek urejenega dela meje med dvema ali več parcelami.

Pri izravnavi meje se manjša parcela lahko spremeni le za največ 5% kar ne sme biti več kot 500 m2.

Kdaj, zakaj in kako izravnavati parcelo ter kdo lahko naroči izravnavo parcele pa vam z veseljem odgovorimo na našem telefonu ali e-mailu.

Evidentiranje stavbe

Evidentiranje stavbe je storitev, ki združuje določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb za stavbo z enim delom (npr. enostanovanjska hiša, gospodarsko poslopje, garaža ipd.) in je stavba v lasti enega lastnika.

Geodetski načrt

KAJ JE GEODETSKI NAČRT?

Geodetski načrt je ena od pomembnejših in najbolj iskanih geodetskih storitev in predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova za posege v prostor. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo in temeljna vsebina za pridobitev lokacijske informacije ter kasneje gradbenega dovoljenja. Več o geodetskem načrtu lahko preberete na naši spletni strani.

Geodetske storitve Dean Kobale

Socialna omrežja:

Geodetske storitve Dean Kobale1
Geodetske storitve Dean Kobale2
Geodetske storitve Dean Kobale3
Geodetske storitve Dean Kobale4
Geodetske storitve Dean Kobale5

Pustite sporočilo

Apply for this job
Delite to storitev
Contact Us
https://najdistoritev.si/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=9bf2a
You accept our Terms and Conditions

Proas d.o,o,

Celjska cesta 30

3250 Rogaška Slatina

Kontakt